Archive for the ‘***AYET-HADİS***’ Category

“Allah (cc) şöyle buyurmuştur: ‘Ben kulumun Beni sandığı gibiyim ve Bana dua ettiği, Beni zikrettiği zaman onunla beraberim Kim Beni kendi nefsinde zikrederse (içinden geçirirse), Ben de onu kendi nefsimde zikrederim (içimden geçiririm) Kim Beni kalabalıkta, bir cemaat içinde zikrederse, Ben de onu, ondan daha hayırlı bir cemaat içinde zikrederim O, Bana bir karış yaklaşırsa Ben ona bir arşın (adım) yaklaşırım O Bana bir arşın yaklaşırsa, Ben ona bir kulaç yaklaşırım O Bana yürüyerek gelirse Ben ona koşarak giderim Kim Bana şirk koşmaksızın bir arz dolusu günahla gelse, Ben de onu bir o kadar mağfiretle karşılarım” (Buhârî, Tevhid 15, 35, 50; Müslim, Zikir 2, hadis no: 2675, 4/2061, Tevbe 1; Tirmizî, Deavât 142, hadis no: 3598)

Allah’ı zikredenle zikretmeyen, diri ile ölü gibidirler” (Buhârî, Deavât 67)

““İçerisinde Allah zikredilen evlerin misali ile içerisinde Allah zikredilmeyen evlerin misali, diri ile ölünün misali gibidir” (Buhârî, Deavât 66; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn 211, hadis no: 779)

“”Allah’ ı unutarak lüzumsuz konuşmalara dalmayın Çünkü Allah hatırlanıp zikredilmeden yapılan uzunca konuşmalar, kalbi katılaştırır Allah’ tan en uzak olan kimse, kalbi katı olandır” (Tirmizî, Zühd, 62)

“Bir topluluk Allah’ı zikretmek üzere otururlarsa, melekler onları kuşatır, rahmet onları kaplar, üzerlerine sekîne (huzur, feyiz) iner ve Allah onları yanındakilere (meleklere) zikreder” (Müslim, Zikir 25, 30, hadis no: 2689, 2700, 4/2069; Tirmizî, Deavât 7, hadis no: 3375)  devamı için –>> (daha fazla…)

İmanlarına iman kat(ıp artır)sınlar diye, mü’minlerin kalbine huzur (ve sebat) indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah’ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
(48/Fetih- 4)

Beyaz renk elbiseler giyiniz; çünkü elbiselerinizin hayırlısı beyaz olanlardır. Ölülerinizi de beyaz kefene sarınız.
(Ebû Dâvûd, “Tıb” ,14)

İşte bu(nlar), Allah’ın yarattığıdır. Peki bana gösterin bakalım O’ndan başkalarının ne yarattığını! Doğrusu zalimler apaçık bir sapıklık içindedir.

(31/Lokman, 11)

Pek yakında müslümanın en hayırlı malı, dinini fitnelerden korumak için yanına alıp dağ başlarına ve otlak yerlere gideceği koyun olacaktır.

(Buhârî, “Îmân” ,12)

(O da) Adn cennetleridir ki, oraya, babalarından, eşlerinden ve nesillerinden sâlih olan (Allah’ın rızasına uygun yaşayan)lar beraber girerler. Melekler de her bir kapıdan onların yanına girerler.

(13/Ra’d, 10)

————————

Allah Teâlâ, yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler lutfeder.

(Tirmizî, “Birr” , 75)

ALLAH(C.C)’A İTAAT ETMENİN FEYZİ,GÜNAHLARIN FELAKETİ

1- Rasulullah (SallALLAHu Aleyhi Ve sellem.) buyuruyor ki:

“Bir kavmin arasında bulunan salih bir kimsenin öldükten son-ra geriye
bıraktığı çocuğuna kendi ismini takan o kavme, Hz. ALLAH mane-vi bir mükâfat
lûtf edecektir.”[159]

2- Rasulullah (SallALLAHu Aleyhi Ve sellem.) buyuruyor ki

“Her müminin iki kapısı vardır:  devamı için – (daha fazla…)

BİR AYET BİR HADİS

Posted: Eylül 20, 2009 by tanyurd in ***AYET-HADİS***
Etiketler:, , , , , ,

Meryemoğlu İsa da (dua ederek): ‘Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! (Bugün) bizim üzerimize gökten bir sofra indir de bizim için hem evvel (gelen)lerimiz hem de sonra (gelecek)lerimiz için bir bayram ve sen(in kudretin)den bir âyet (mucize) olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın.’ dedi.

(5/Mâide, 114)

**************************************

Ramazan hilâlini görünce oruç tutunuz. Şevval hilâlini görünce de oruca son veriniz.

(Buhârî, “Savm”, 11)

********

BİR AYET BİR HADİS

Posted: Eylül 11, 2009 by tanyurd in ***AYET-HADİS***
Etiketler:, , , ,

Allah onlara (emirlerine muhalefet edenlere) pek çetin bir azap hazırladı. O halde ey iman eden akl-ı selîm sahipleri! Allah’ın emirlerine uygun hareket edin. Çünkü Allah size cidden bir zikir (hayat rehberi Kur’an) indirdi.

(65/Talak,10)

——————————————-

Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!

(Buhârî, “Leyletü’l-Kadr”, 2)


Yemekte Besmele ve Şeytan

Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor:
Peygamber aleyhisselâm ile beraber yemek etrafında hazır olduğumuz vakit.. Allah’ın Resulü başlamadan önce ellerimizi yemeğe uzatmazdık. Bir defa Resulüllah aleyhisselâm ile beraber yemek etrafında toplanmıştık. Bir cariye, biri tarafından itilircesine gelip elini yemeğe uzatınca, Peygamber aleyhisselâm cariyenin elini tutup onu durdurdu. Ondan sonra bir Arâbî de aynı şekilde itilircesine geldi. Allah’ın Resulü bununda elinden tutup yemeğe başlamasına mani oldu ve şöyle buyurdu:
devamı -> (daha fazla…)

darılma bırakma

Posted: Ağustos 30, 2009 by tanyurd in ***AYET-HADİS***
Etiketler:, ,

Diyelim başınıza istemediğiniz bir olay geldi.
…….Yıkık, perişansınız.
………… Kimse ile görüşmek istemiyorsunuz.
Çoğunluk size küsmüş gibi. Yalnızsınız.
…..Herkes benden uzak, herkes bana kırgın
…….düşüncesi içinde çöküntü yaşıyorsunuz.

…………Yalnızlığınızın karanlık mağarasına………
şu ayet bir güneş gibi doğuyor:
Rabbin sana ne darıldı, ne de seni bıraktı” (Duha-3)
…….Kim kırılırsa kırılsın, kim darılırsa darılsın,
………………kim terk ederse etsin………….
…..Rabbim terk etmiyor,
……………… kırılmıyor ya, ne gam! ..
.

…………..Bu ne büyük ferahlık değil mi? .. (daha fazla…)

BİR AYET BİR HADİS 2

Posted: Ağustos 25, 2009 by tanyurd in ***AYET-HADİS***

BİR AYET BİR HADİS 2

HADİS İ ŞERİF

Kim Allah yolunda bir şey harcarsa, ona yedi yüz misli sevap verilir.

(Nesei, Cihat: 45)

———————————————————————————

AYET İ CELİLE

Bakara Suresi 2/3
Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.

Hz. Enes (r.a.) anlatıyor:
Resûlüllah(SallALLAHu Aleyhi Ve sellem.) ile beraber bulunuyorduk. Bir ara azı dişleri görülecekşekilde gülümsedi. Sebebini sorduğumuzda şöyle buyurdular:
-Ümmetimden iki kişi Allâh’ ın huzuruna gelirler.
Birisi,
-Yâ Rab, benim bunda hakkım var; hakkımı bundan al, bana ver, der.
ALLAH Teâlâ da ötekine,
– Hakkını ver, buyurur.
Adam,
-Yâ Rab, bende sevap nâmına bir şey kalmadı, der.
Cenâb-ı Hakk,
-Baksana, bu adamın sevabı kalmadı, ne dersin? buyurur.
Adamcağız,
– O halde benim günahlarımdan alsın, der.
Resûlüllah(SallALLAHu Aleyhi Ve sellem.) Efendimiz bunu anlatırken gözleri yaşardı ve, ‘ O gün büyükbir gündür. İnsan; günâhının alınmasını ister’ dedi.
Bunun üzerine ALLAH Teâlâ hak sahibine,
-Başını kaldır ve cennete bak, buyurur.
Adamcağız,
-Yâ Rab, inci ile işlenmiş, gümüşten ve altından köşkler görüyorum.Bunlar hangi peygamber, hangi sıddîk veya hangi şehitler içindir? der.
ALLAH Teâlâ,
-Bunlar, bana ücretini verenler içindir, buyurur.
Adamcağız,
-Bunların hakkını kim ödeyebilir? der.
Hz. ALLAH,
-Sen istersen bunlara sahip olabilirsin, buyurur.
Adam,
-Nasıl olur, yâ Rab? deyince,
Cenâb-ı Hakk,
-Hakkını bu adama bağışlamakla, buyurur.
Adam,
-O halde ben bunu affettim, der.
ALLAHü zû’ l-Celâl hazretleri de,
-Arkadaşını al, beraberce cennete girin, buyurur.
Sonra Resûlüllah (SallALLAHu Aleyhi Ve sellem.) Efendimiz,
‘ ALLAH’ tan korkun, ALLAH’ tan korkun ve siz de kendi aranızı düzeltin. buyurur.

BİR AYET BİR HADİS 1

Posted: Ağustos 24, 2009 by tanyurd in ***AYET-HADİS***
Etiketler:, , ,

BİR AYET BİR HADİS 1

HADİS İ ŞERİF

Fasil

:

AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ

Konu

:

Af Ve Mağfiret Hakkında

Ravi

:

Ebu Eyyub

Hadis

:

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı.”

www.imanehli.wordpress.com

AYET-İ CELİLE

İbrahim de; hani kavmine demişti ki: “Allah’a kulluk edin ve O’ndan sakının, eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.”

“Siz yalnızca Allah’tan başka birtakım putlara tapıyor ve birtakım yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki, sizin Allah’tan başka taptıklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Allah’ın Katında arayın, O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Siz O’na döndürüleceksiniz.”

“Eğer yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de (elçilerin çağrısını) yalanlamışlardır. Elçiye düşen ise, yalnızca açık bir tebliğdir.”

Onlar görmediler mi ki, Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onu iade ediyor? Şüphesiz, bu Allah’a göre kolaydır.

(Ankebut Sûresinin 16-19. Ayetleri)