Atalarından Şüphe Edenlere İthaf Olunur.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettiğinde zindanlardaki Bizanslı mahkumların serbest bırakılmalarını emir buyurmuştu.Herkes çıkmış ama üç tane papaz ‘biz Bizans’ın zulmünü görmektense hapiste yaşamayı yeğleriz’ diyerek hapisten çıkmamışlardı.

Haber Fatih’e gelince; ‘onlara söyleyin artık Bizans’ın zulmü yok, Osmanlı’nın adaleti vardır, bundan böyle serbesttirler.’ diyen Sultan’ın sözüne de inanamamışlar ve bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından çıkarılmışlardır. Padişah ile aralarında adalet konusunda ihtilaf yaşanınca Büyük Fatih der ki; ‘Ülkemi dolaşın,adaletsiz bir uygulama görürseniz birlikte düzeltelim, siz de dilediğiniz gibi yaşayın.’ Bunun üzerine papazlar şu üç hadiseye şahit olurlar: Okumaya devam et “Atalarından Şüphe Edenlere İthaf Olunur.”

Reklamlar
Atalarından Şüphe Edenlere İthaf Olunur.

Ramazan-ı Şerif Gece Namazları ve Faziletleri

Ramazanı şerif gece namazları Ramazan ı Şerif Gece Namazları ve Faziletleriİbn-i Abbas (r.a) rivayet eder ki, Hz. Rasulüllah efendimiz buyurmuşlar ki:
1. gece :Ramazan ayının ilk gecesinde bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatında Kadir suresini okursa Hak Teala o kimseye üç iyilik verir.
1. Bu ay içindeki orucu ve namazı ona kolaylaştırır.
2. Bu ay orucunu ve namazını kabul eder.
3. Gelecek yıla dek fakirlikten emin kılar.

İbn-i Ömer (r.a) rivayet ediyor:
2. gece : Bu gece bir kimse bir Fatiha ve dört kere Felak, Nas okumak suretiyle iki rekat namaz kılsa o yıl içinde ettiği muameleden ziyan görmez, imansız kalmak tehlikesinden emin olur, ahirette iki iyilik bulur:
1. Cehennemden kurtulur.
2. Cennette felah bulur.

Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
3. gece : Bu gece, gecenin sonunda bir Fatiha, beş Kevser ve beş İhlas sureleri ile iki rekat namaz kılan kişi ahirette Ebu Bekir (r.a)’ın elinden bir kase şarab içer ki asla susuzluk görmez. Okumaya devam et “Ramazan-ı Şerif Gece Namazları ve Faziletleri”

Ramazan-ı Şerif Gece Namazları ve Faziletleri

Her Gece Kılınacak Teravih Namazının Fazileti

Her gece kılınacak teravih namazının fazileti Her gece kılınan teravih namazlarının faziletiİmam-ı Gazali ,teravih namazının fazileti hakkında şöyle buyurmuştur:”Hz.Ali’den rivayet edilmiştir ki:
Her kim Ramazan-ı şerif ‘in:

1.gecesi teravih namazını kılarsa, Mevla teala hazretleri o kimsenin bütün günahlarını affeder.Kişi anasının kendini doğurduğu gün gibi günahlardan çıkar.

2. gecesi teravih namazını kılarsa ana babası imanla ölmüşse ALLAH onları Affeder.

3. Gecesi gecesi teravih namazını kılarsa Bir melek ona nida edip ‘amelin ALLAH katında makbul oldu,geçmiş günahların bağışlandı ’müjdesini verir.

4. Gecesi gecesi teravih namazını kılarsa Kuran-ı kerim,İncil,tevrat ,Zebur okumuş gibi olur.

5.Gecesi gecesi teravih namazını kılarsa Kabe’de meescid-i nebiy ve aksa’da kılınan namazlar gibi sevap kazanır

Okumaya devam et “Her Gece Kılınacak Teravih Namazının Fazileti”

Her Gece Kılınacak Teravih Namazının Fazileti

cihan devletinin 150 sırrı

“Osmanlı’nın üç kıtaya yayılarak güçlü bir devlet olmasındaki en önemli sır, himayesi altındaki etnik unsurlara hoşgörü çerçevesinde davranması ve onların dini özgürlüklerini kısıtlamamasıdır.”

CİHAN DEVLETİ OSMANLI
Eğitimci-yazar Ali Karaçam, siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel ve dini alanlarda yaptığı araştırmalar sonucu ortaya çıkardığı, Osmanlı Devleti’nin, üç kıtaya yayılarak güçlü bir devlet olmasındaki sırlarını, ”Osmanlı’yı Cihan Devleti Yapan 150 Sır” kitabında topladı.

Tarih eğitimi de alan Karaçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplum olarak Osmanlı tarihinin genel olarak siyasi, kültür, toplumsal yapısının ve medeniyet yönlerinin bilinmediğini belirtti.devamı için – > Okumaya devam et “cihan devletinin 150 sırrı”

cihan devletinin 150 sırrı

EHLİ SÜNNET DIŞI MEZHEPLER

BATINIYYE: Şiaya mensubiyet iddia eden, fakat islam müelliflerice İslam dışı kbaul edilen fırka.Nasların (delillerin) zahiri ve batıni manaları bulunduğunu, zahirin kabuk teşkil ederek asıl maksud olan mananın batın olduğunu söylerler.Batıni manaları ancak kendilerince kabul edilen Ma’sum imamlar bilir.
   Çaşitli islam memleketlerinde değişik adlar almışlardır.Batınıyyenin, aslında Allah’ı ve mukaddesatı inkar ettikleri, nefsin arzu ettiği şeyleri mübah gördükleri kabul edilir.

BERAHİME: Brahmanlar. İslam müelliflerine göre bu Hind telakkisinde kainatın hudusu ve Allah’ın birliği kabul edilmekle beraber nübüvvet inkar edilir.Bu sebeple de tenkide tabi tutulur.

CEBRİYYE: Kulun hiç bir fiil, irade ve kudrete sahip bulunmayıp yalnızca ilahi fiillere sahne teşkil etmeye mecbur olduğunu kabul edenler.En meşhur kolu Cehmiyyedir.

CEHMİYYE: Cehm b. Safvan’ın görüşlerini benimseyenler.Allah’ın sıfatlarını, ru’yetullahı (Allah’ın görülebilmesini) ve kulun iradesini inkar ederler.Cennet ile cehennemin sakinleriyle birlikte fani olduklarını kabul ederler.

DEHRİYYE: Zaman (dehr) ile maddenin ebediliğini benimseyenler.Allah’ı ve ahiret gününü inkar ederler.Onlara göre kainat kadim olup tabiat kanunlarına veya feleklerin devrine tabidir.

FUDAYLİYYE: Havaricin tali fırkalarından biri.İsmet-i enbiya hakkında kabulu mümkün olmayan görüşleri vardır.Havaricin bir kolu olan Ezarıka’nın da benzer görüşleri mevcuddur.  DEVAMI İÇİN – >> Okumaya devam et “EHLİ SÜNNET DIŞI MEZHEPLER”
EHLİ SÜNNET DIŞI MEZHEPLER