sohbetleri 16 — ALLAH’A FİRAR EDİNİZ

Biz Azimüşşan kendi kudret ve kuvvetlerimizle göğü bina ettik.Ve şüphe yok ki biz elbette kadirleriz

Yani bu gökyüzü ve yedi kat semavat, kürsü arş ve bunların içinde bulunan varlıklar sonsuz bir kudretin eseridir.
Eğer (bir önceki yazıdaki) Sure-i Ali İmran eyetlerini okumasaydık burası kolay anlaşılırmıydı?Ayet ayeti tefsir ediyor.Niçin bunları bizlere buyuruyor?Rabbimiz O’nu unutmamamzı istiyor.”Benim huzurumda yaşadığınızı bilin, benim huzurumda yaşamaya layık edep ve saygıyı bilin ve benim huzurumda o edeple, o saygıyla yaşayın” demek istiyor.
Onun için ,nsan devamlı Kuran-ı Kerim ile meşgul olaracaktır.Düşüne düşüne okuyacak ve Kuran-ı Kerimin ayetleriyle amel edecek, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in hadis-i şerifini okuyacak, düşünecek, o hadisi şeriflerden çıkan akaidi, fıkhı ve tasavvufu da bırakmayacak.

Bu arada çoluğunun ve çocuğunun nafakasını da helal yoldan kazanırsa Allah-u Teala Hazretleri gökten yağdırmakla, yerden bitirmekle rızıklarını temin edecektir.Düşman şerrinden koruyacaktır.Yani Mevlamızın emirlerini yerine getirdik mi herşey yoluna girer.Ama dinlemezsek iyi olmaz halimiz. DEVAMI İÇİN ->

Cenab-ı Hak bu ayeti celileyi niçin bildiriyor bize ”Beni unutmayın” diye.Şu ayeti kerime bizim için büyük bir müjdedir.
Bizim uğurumuzda (bizim rızamızın ve cemalimin müşahedesi uğurunda) cihad  edenlere (iç ve dış düşmanlarla savaşanlara) gelince elbette biz onlara bize götürecek yollarımızı gösteririz.Muhakkak ki Allah, muhsin kullarıyla beraberdir.”(Ankebut 69)

Cihad iki türlüdür:
1-Zahiri cihad
2-Batıni cihad
Zahiri cihad:Seninle savaşan düşmana karşı olur.
Batıni cihad ise, nefis ve şeytanla olanıdır.Zira nefis daima:”Beni zevklendirecek şeyleri düşün” der.Biz ise Mevlamızdan aldığımız emirle Mevlamızla olacağız.Bu bakımdan:
Muhakkak nefisle cihat en büyük cihattır
Nefsini yenemeyen kimseyi yenemez.

Emr-i bil marufta devam etmekte en büyük cihattır.Çünkü emr-i bil maruf yapan kişi o yolda çalıştıkça nefsin arzularını unutuyor, dünyayı unutuyor, Mevla’nın kullarına emirleri duyurmakla meşgul oluyor.Milleti yetiştirirken o aralarda kendinide yetiştiriyor.Akıllı kişi odur.İşte bu meşguliyet güzeldir.Akıllı olanlar bu meşguliyeti bırakmazlar.

Ayet-i kerime de:(Ve İnna Lemusi’un) buyurulmasından anlaşılıyor ki Mevlanın kudretine sınır yoktur.Bu kadar yerler, gökler gezmekle, uçmakla yürümekle bitmez.Çünkü mahlukatın gücü sınırlıdır.

(Ders ayeti)
Yeri de döşedik.Biz ne güzle döşeyicileriz.”

Eğer Mevla Teala dünyayı böyle döşemeseydi, yollar açılabilecek, evler yapılabilecek kabiliyette olmasaydı yer küresinde yaşamak mümkün olurmuydu?Olmazdı.Yani şu dünyadaki nimetleri saymakla bitiremeyiz.

(Ders ayeti)
Ve herşeyden çiftler yarattık, ta ki tefekkür edesiniz

Erkeğin karşısında kadın, beyazın karşısında kara, kışın karşısında yaz, tatlının karşısında acı, güzelin karşısında çirkin, yokuşun karşısında iniş, hastalığın karşısında sıhhat, darlığın karşısında bolluk, açlığın karşısında tokluk, soğuğun karşısında sıcak, esaretin karşısında hürlük, aklın karşısında delilik, iyiliğin karşısında kötülük…saymakla bitmez.
Herşey zıddıyla bilinir.Mevla Teala’nın zıddı yoktur.Onun için Mevla’nın zatını bilemeyiz.Ancak Kuran’ı Kerimin tarif ettiği kadar biliriz.

Mevla Teala Hazretleri, göklerin yerin ve herşeyden birer çiftin nasıl mükemmel bir suretle yaratıldığını beyandan sonra, kulların maksatlarına ulaşabilmeleri için vazifelerini bildirmek üzere buyuruyor ki:

(Des ayeti)
Artık Allah’a kaçın, sur’atle ona koşun, şüphe yok ki ben sizin için, O’nun tarafından apaçık bir korkutucuyum.”

Yani size Allah’ı unutturan hanınızdan, dükkanınızdan, oğlunuzdan, kızınızdan, rütbenizden, riyasetinizden kısaca sizi Allah’dan alıkoyan herşeyden sıyırılarak Allah’a (celle celaluh) kaçınız.Hatta zat-ı paki sühbhaniyeyi bulanlar esma sıfatla meşgul olmayacaklar.

Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:
Ey iman edenler! Size ne mallarınız, ne çocuklarınız, Allah’ı anmaktan alıkoymasın.Her kim bunu yaparsa, işte onlar hüsrana (ziyana) düşenlerdir.”(Munafıkun 9)

Bu ayeti celile de, Mevla’ya dönmemizi emrediyor. Zira yarın ahirette kişi dünya da iken pek ziyade alakadar bulunduğu ailesine evlad ve ahfadına dönüp bakamaz, onların hallerini soramaz, ancak kendi derdi ile uğraşır durur.Bunu Abese suresinin şu ayetleri tekid eder:
O kıyamet gününde kişi, kardeşinden, anasından, babasından, zevcesinden, oğullarından firar edecek.”(Abese 34-36)

Ahirette firar etmek fayda etmez.Dünyada gönülle ondan firar etmek lazım.Yani neticede firar edeceğiz, onu şimdiden yapmalıyız.
Üstadımız Hacı Ali Haydar Efendi (Kuddise sirrahu) hazretleri buyuruyorlar ki:”Kalp neredeyse sen orada mutebersin
Kalp eğlenceleri düşünüyorsa sen mevladan uzaksın.Mevla’ya firar etmek kalbinin gözünü Mevladan başka masiva dediğimiz şeylerden yummaktır.
Bir insan günah yollarında yürümeye devam ederse Allah’tan kaçıyor, hayır yollarında yürümeye devam ederse eşyadan Allah’ kaçıyor demektir.Allah’a kaçmak Mevla’nın emirlerine uymaktır.
Kuran’a zikrullaha devam, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, hayır yapmak, cihad etmek, murakabe etmek bunlar hep Mevla’ya gitmek oluyor.Allah’ı unutan insanların yaptıkları işler ise neuzubillah dünyaya firar oluyor.
İsmet Efendi (büyük şeyh efendi) (kuddise sirrahu) Hazretleri Risale-i Kudsiyyesinde şu beyitlerle bu mevzuya deyiniyor:

Rivayeeti zaburdan fa’tekıdni
Zebur kitabından rivayet olunmuştur ki Mevla Teala kuluna emrediyor:Bana itikat et, inan
Enel madlubü fatlubni tecidni
Metlub (taleb olunan) benim, beni taleb et.Beni bulursun
Fe in tatlub sivai lem tecidni
Benden başka birşey taleb edersen beni bulamazsın”
Ener rahmanü fatlubni tecidni
Rahmna benim, bendan başka sana acyan yok beni taleb et, beni bulursun.
Sivadan kıl firar hakka gidelim, Cemali ba kemli seyredelim.”
Mevladan başka herşeyden firar et.Kalbini sadece Mevla’ya toparlamak başka şeylerden firardır.Hatta cenneti düşünmekten Mevla’ya geçmek bile firardır.
İbrahim (aleyhisselam) dedi ki:”Muhakkak ben Rabbime gidiciyim”(Saffat 100) İşte Rabbe gitmek ne ise firar odur.

(Ders ayeti)
Ve Allah (celle celaluh) ile beraber başka bir ilah ittihaz etmeyin.Muhakkak ki ben sizin için O’nun tarafından apaçık bir korkutucuyum

Bu ayeti celile Mevla Teala Hazretlerine firar etmenin lüzumunu te’kid etmek üzere gelmiştir.Bir önceki ayeti kerimenin tekrarı gibi gözüküyorsa da bu ayette tekrar yoktur.Zira evvelki ayetteki korkutma imanı ve itaatı terkedenlere, bu ayetteki korkutma ise şirk edenlere aiddir.
Reklamlar
sohbetleri 16 — ALLAH’A FİRAR EDİNİZ

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s