Ramazan-ı Şerif Gece Namazları ve Faziletleri

Ramazanı şerif gece namazları Ramazan ı Şerif Gece Namazları ve Faziletleriİbn-i Abbas (r.a) rivayet eder ki, Hz. Rasulüllah efendimiz buyurmuşlar ki:
1. gece :Ramazan ayının ilk gecesinde bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatında Kadir suresini okursa Hak Teala o kimseye üç iyilik verir.
1. Bu ay içindeki orucu ve namazı ona kolaylaştırır.
2. Bu ay orucunu ve namazını kabul eder.
3. Gelecek yıla dek fakirlikten emin kılar.

İbn-i Ömer (r.a) rivayet ediyor:
2. gece : Bu gece bir kimse bir Fatiha ve dört kere Felak, Nas okumak suretiyle iki rekat namaz kılsa o yıl içinde ettiği muameleden ziyan görmez, imansız kalmak tehlikesinden emin olur, ahirette iki iyilik bulur:
1. Cehennemden kurtulur.
2. Cennette felah bulur.

Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
3. gece : Bu gece, gecenin sonunda bir Fatiha, beş Kevser ve beş İhlas sureleri ile iki rekat namaz kılan kişi ahirette Ebu Bekir (r.a)’ın elinden bir kase şarab içer ki asla susuzluk görmez.

Ebu’d-Derdâ r.a. rivayet eder ki Hz. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
4. gece: Bu gece, 1 Fatiha ve 4 vel-Asr’ı okuyarak 6 rekat namaz kılan kişi altı türlü iyilik bulur: Müslüman olarak ölür. Müslüman olarak dirilir. Kabir sualine ihlâs okur gibi cevap verir. Yüzü ayın ondördü gibi olur. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. Ebu Bekir Sıddîk köprü başında ona cenneti muştular.

İbni Abbâs r.a. rivayet eder ki Hz. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
5. gece: Bu gece 4 rekat namaz kılan kişi birinci rekatta 1 Fatiha ve 1 Tekâsür, ikinci rekatta 1 Fatiha ve 1 vel-Asr, üçüncü rekatta 1 Fatiha 1 Maun, dördüncüde 1 Fatiha ve 3 ihlâs okusun. O kimse kabir azabı görmez. Hak Tealâ onun günahlarını defterinden kazır, yerine ulu taatler yazar.

İbni Mes’ud r.a. rivayet eder ki Hz. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
6. gece: Bu gece bir kişi 1 Fatiha ve 1 Ayetel-kürsî ile ve bir de şehidALLAHu ennehu (la ilahe illa hu, âlimül-gaybı veş-şehade el-azizül-hakîm 3/18) ayetini hesapsız okuyarak 2 rekat namaz kılsa, Hak Taalâ Hazretleri buyurur ki: -Ey kulum, bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım. Artık bunun gibi güzel amellere başla, er gibi ol, güzel işlerden yüz çevirme.

Ebu Hureyre r.a. rivayet eder ki Hz. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
7. gece: Bu gecenin yarısında 4 rekat namaz kılan kimse, her rekatında 1 Fatiha ile 10 İhlâs ve 10ar kere Muavvezeteyn (Felak-Nas) okusa Hak Taalâ meleklere buyurur: -Görün benim kulumu ki tatlı uykusunu terk edip benim rızamı ister. O hâlde siz şahid olun ki ben bu kulumun günahlarını bağışlayıp cennete girmesini emrederim.

Hz. Ali k.v. rivayet eder ki Hz. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
8. gece: Bu gece 1 Fatiha 1 İhlâs ve 1er  Muavvezeteyn ile 2 rekat namaz kılan kimseye yedi cehennem kapısı kapanıp sekiz cennet kapısı açılır.

İbni Mes’ud r.a. rivayet eder ki Hz. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
9. gece: Bu gece1 Fatiha 10 İhlâs ve 5  Muavvezeteyn ile bir kimse oniki rekat namaz kılsa, on türlü haceti kabûl olunur ve kıyamette yüzü ayın bedir hâli gibi nurlanır.

Ebu Hureyre r.a. rivayet eder ki Hz. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
10. gece: Bu gece bir kişi 4 rekat namaz kılsa, birinci rekatta 1 Fatiha ve 1 Ayetel-kürsî ile 1 şehidALLAHu ennehu ayeti ile Vedduhâ’yı, ikinci rekatta 1 Fatiha, Sebbihisme (A’lâ Suresi), ve Hel-etâke,(Gaşiye Suresi) üçüncüde Fatiha ile Ved-Duhâ’yı ve dördüncüdeFatiha ile Elem neşrahleke’yi okusa Hak Taalâ o kulunun namazını kabul edip Ölüm Meleğine emir verir ki: -Ben bu kulumu benim şiddetimden ve kabir azabından emin kıldım.

Ebu Hureyre  r.a. rivayet eder ki Hz. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
11. gece: Bir kişi bu gece 4 rekat namaz kılsa, her bir rekatta 1 Fatiha ve 10 Ayetel-kürsî 10 Kevser ve 10 İhlâs okusa kıyamet gününde kendisine bütün peygamberlerin sevapları kadar sevap verilir. Aynı zamanda kıldığı bu namaz, elli yıllık geçmiş günahlarına kefaret olur.

Ramazan ayının on ikinci gecesi kılınacak namaz:
12. gece : Peygamber efendimiz ( SAV ) buyuruyor ki:Bu gece, ALLAH (C.C.) .’nın verdiği sure ile ( herhangi bir sure ) 10 rekat namaz kılan kimse, muhakkak ki günah derdine karşı dermanı tam olarak bulmuştur.

Hz.Âişe r.anhâ rivayet eder ki Hz. Rasulullah Efendimiz s.a.v. buyurmuşlar:
13. gece: Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 30 Muavvezeteyn   okumak suretiyle 6 rekat namaz kılsa, Allâh o kimsenin bütün günahlarını bağışlar. O kimsenin günahları denizlerdeki köpükler sayısından fazla olsa da..

Ebu Osman r.a. rivayet eder ki Hz. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
14. gece: Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 30 İhlâs ile 4 rekat namaz kılsa, rızkı ve bereketi fazla olur. Aynı zamanda o yıl içinde bütün muradları hasıl olur.

Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
15. gece: Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 10 İhlâs ile üç selam vererek  6 rekat namaz kılsa, Hak Taala Hazretleri o kimseyi cehennemden azad ettiği gibi ona Tevrat’ı, İncil’i ve İbrahim’e inen sahifeleri okumuş kadar sevap verir.  Ayrıca yetmiş yıl aralıksız ve kafirlerle savaştan hiç dönmeden gaza etmiş gibi sevap verir. Aynı zamanda yüz kere haccetmiş sevabı verir.

Rasulullah aleyhisselam Efendimiz buyurmuşlar:
16. gece: Bu gece seher vaktinde bir kimse 1 Fatiha ve 1 kulillahümme (3/26) okuyarak  iki rekat namaz kılsa, Hak Taala o kimsenin yüz türlü hacetini verir. Bunların onu dünya ve doksanı ahıret hacetleridir.

İbni Abbâs r.a. rivayet eder ki Hz. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
17. gece: Bu gece bir kimse ilk rekatında 1 Fatiha ve 1 Kevser, ikinci rekatında 1 Fatiha ve 10 İhlâs  ile iki rekat namaz kılsa, Allâh o kimseyi Müslümanlık üzerine diriltir ve Müslümanlık üzere öldürür. Ayrıca Azrail a.s. son nefesinde ona Kevser Şarabı içirir; kıyamette açlık ve susuzluk görmez.

İbni Ömer r.a. rivayet eder ki Hz. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
18. gece: Bu gece bir kimse 4 rekat namaz kılsa, her rekatta 1 Fatiha 3 Ayetel-kürsî, 3 İhlâs ve 3 Muavvezeteyn okusa , o kimse anasından doğduğu gibi günahlarından soyunup çıkar. Azrail a.s. geldiği vakit ona cenneti müjdeler.

Abdullah ibni Evfâ r.a. rivayet eder ki Hz. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
19. gece: Bu gece bir kimse 4 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha 7 iza zülzileti okusa o kişi kıyamet korkularından emin olur ve bütün günahlarından arınır. Bütün kötülükleri iyiliklere dönüşür.

Abdullah ibni Evfâ r.a. rivayet eder ki Hz. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
20. gece: Bu gece bir kimse 6 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile 1er Vedduha okusa, o kimsenin kabri nurlu olur ve hesabı kolay olur.

Çok kerem sahibi. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
21. gece: Bu gece  bir kimse 2 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile 5er Muavvezeteyn okusa, o kimseye gelecek yıla dek kötü nazar değmez ve rızkı bereketli olur. O yıl içinde ölecek olsa şehid olarak ölür.

Rasul-i ekrem Efendimiz buyurmuşlar:
22. gece: Bu gece yarısında bir kimse 4 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile okusa 4 Elemneşrahleke o kimse 40 peygamber sevabı bulur.

Rasul-i ekrem Efendimiz buyurmuşlar:
23. gece: Bu gece yarısında bir kimse 2 rekat namaz kılsa her rekatta 1 Fatiha 5 Vedduha okusa, o kimsenin yüzü kıyamette güneşten daha nurlu olur. Onun yüzünün nuru ile Sırat köprüsünden ev halkının 70 kişisi rahatça geçer.

Hz. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
24. gece: Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve bir El-Kâriatu ile 2 rekat namaz kılsa o kimseye şöyle nida olunur. “Lâ tehaf inneke mine’l-âminîn” Korkma, muhakkak ki sen emin kılınanlardansın”

Hz. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
25. gece: Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta 1 Fatiha 1 Elemtere keyfe, 1 Li ilafi okusa o kimse kıyamette kime şefaat ederse şefaati reddolunmaz. Ayrıca suya kanmış ve karnını tok tutmuş olur.

Peygamber efendimiz ( SAV ) buyuruyor ki:
26. gece : Bu gecede bir kimse iki rekat namaz kılsa her rekatında 1 kere FATİHA, 1 kere AYETEL KÜRSÜ ve 3 kere de İHLAS SURESİ okursa, kıyamet gününde o kimseye öyle bir taç giydirilir ki, bütün mahlukların kılları sayısınca dil olsa o tacın kıymetini tavsif edemez.

Peygamber efendimiz ( SAV ) buyuruyor ki
27. gece: Bu gecede bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatında 1 kere FATİHA ile 7 kere KADİR SURESİNİ okursa, o kişinin sevabı, Kadr’e yetenlerin sevabından eksik olmaz.

Hz. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
28. gece: Bu gece bir kimse 1 Fatiha 3 ihlas ile 2 rekat namaz kılsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından çıkar ve kıyamette hesaptan kurtulur.

Hz. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
29. gece: Bu gece bir kimse 1 Fatiha 7 ihlas 1 Kul euzu okuyarak 2 rekat namaz kılsa, Hak Taala Hazretleri o kimseye nida eder ki: “Ey kulum sana müjdelerim ki orucunu ve namazını kabul ettim, günahlarını bağışlayıp cenneti sana vacib kıldım”

Hz. Rasulullah Efendimiz buyurmuşlar:
30. gece: Bu gece bir kimse 1 Fatiha 10 ihlas 10 Muavvezeteyn okuyarak 2 rekat namaz kılsa, o kimsenin üç türlü ulu haceti kabul olunur:

Taatleri makbul olur. Dünyadan iman ile gider. Kitabı sağ yanından verilir

http://www.imanehli.com/portal/ramazan-i-serif-gece-namazlari-ve-faziletleri/

Reklamlar
Ramazan-ı Şerif Gece Namazları ve Faziletleri

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s