Hadislerle zikir…

“Allah (cc) şöyle buyurmuştur: ‘Ben kulumun Beni sandığı gibiyim ve Bana dua ettiği, Beni zikrettiği zaman onunla beraberim Kim Beni kendi nefsinde zikrederse (içinden geçirirse), Ben de onu kendi nefsimde zikrederim (içimden geçiririm) Kim Beni kalabalıkta, bir cemaat içinde zikrederse, Ben de onu, ondan daha hayırlı bir cemaat içinde zikrederim O, Bana bir karış yaklaşırsa Ben ona bir arşın (adım) yaklaşırım O Bana bir arşın yaklaşırsa, Ben ona bir kulaç yaklaşırım O Bana yürüyerek gelirse Ben ona koşarak giderim Kim Bana şirk koşmaksızın bir arz dolusu günahla gelse, Ben de onu bir o kadar mağfiretle karşılarım” (Buhârî, Tevhid 15, 35, 50; Müslim, Zikir 2, hadis no: 2675, 4/2061, Tevbe 1; Tirmizî, Deavât 142, hadis no: 3598)

Allah’ı zikredenle zikretmeyen, diri ile ölü gibidirler” (Buhârî, Deavât 67)

““İçerisinde Allah zikredilen evlerin misali ile içerisinde Allah zikredilmeyen evlerin misali, diri ile ölünün misali gibidir” (Buhârî, Deavât 66; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn 211, hadis no: 779)

“”Allah’ ı unutarak lüzumsuz konuşmalara dalmayın Çünkü Allah hatırlanıp zikredilmeden yapılan uzunca konuşmalar, kalbi katılaştırır Allah’ tan en uzak olan kimse, kalbi katı olandır” (Tirmizî, Zühd, 62)

“Bir topluluk Allah’ı zikretmek üzere otururlarsa, melekler onları kuşatır, rahmet onları kaplar, üzerlerine sekîne (huzur, feyiz) iner ve Allah onları yanındakilere (meleklere) zikreder” (Müslim, Zikir 25, 30, hadis no: 2689, 2700, 4/2069; Tirmizî, Deavât 7, hadis no: 3375)  devamı için –>> Okumaya devam et “Hadislerle zikir…”

Reklamlar
Hadislerle zikir…

bir ayet bir hadis..

İmanlarına iman kat(ıp artır)sınlar diye, mü’minlerin kalbine huzur (ve sebat) indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah’ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
(48/Fetih- 4)

Beyaz renk elbiseler giyiniz; çünkü elbiselerinizin hayırlısı beyaz olanlardır. Ölülerinizi de beyaz kefene sarınız.
(Ebû Dâvûd, “Tıb” ,14)

bir ayet bir hadis..

bir ayet bir hadis…

İşte bu(nlar), Allah’ın yarattığıdır. Peki bana gösterin bakalım O’ndan başkalarının ne yarattığını! Doğrusu zalimler apaçık bir sapıklık içindedir.

(31/Lokman, 11)

Pek yakında müslümanın en hayırlı malı, dinini fitnelerden korumak için yanına alıp dağ başlarına ve otlak yerlere gideceği koyun olacaktır.

(Buhârî, “Îmân” ,12)

bir ayet bir hadis…

bir ayet bir hadis

(O da) Adn cennetleridir ki, oraya, babalarından, eşlerinden ve nesillerinden sâlih olan (Allah’ın rızasına uygun yaşayan)lar beraber girerler. Melekler de her bir kapıdan onların yanına girerler.

(13/Ra’d, 10)

————————

Allah Teâlâ, yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler lutfeder.

(Tirmizî, “Birr” , 75)

bir ayet bir hadis

ALLAH(C.C)’A İTAAT ETMENİN FEYZİ,GÜNAHLARIN FELAKETİ

ALLAH(C.C)’A İTAAT ETMENİN FEYZİ,GÜNAHLARIN FELAKETİ

1- Rasulullah (SallALLAHu Aleyhi Ve sellem.) buyuruyor ki:

“Bir kavmin arasında bulunan salih bir kimsenin öldükten son-ra geriye
bıraktığı çocuğuna kendi ismini takan o kavme, Hz. ALLAH mane-vi bir mükâfat
lûtf edecektir.”[159]

2- Rasulullah (SallALLAHu Aleyhi Ve sellem.) buyuruyor ki

“Her müminin iki kapısı vardır:  devamı için – Okumaya devam et “ALLAH(C.C)’A İTAAT ETMENİN FEYZİ,GÜNAHLARIN FELAKETİ”

ALLAH(C.C)’A İTAAT ETMENİN FEYZİ,GÜNAHLARIN FELAKETİ

BİR AYET BİR HADİS

Meryemoğlu İsa da (dua ederek): ‘Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! (Bugün) bizim üzerimize gökten bir sofra indir de bizim için hem evvel (gelen)lerimiz hem de sonra (gelecek)lerimiz için bir bayram ve sen(in kudretin)den bir âyet (mucize) olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın.’ dedi.

(5/Mâide, 114)

**************************************

Ramazan hilâlini görünce oruç tutunuz. Şevval hilâlini görünce de oruca son veriniz.

(Buhârî, “Savm”, 11)

********

BİR AYET BİR HADİS

BİR AYET BİR HADİS

Allah onlara (emirlerine muhalefet edenlere) pek çetin bir azap hazırladı. O halde ey iman eden akl-ı selîm sahipleri! Allah’ın emirlerine uygun hareket edin. Çünkü Allah size cidden bir zikir (hayat rehberi Kur’an) indirdi.

(65/Talak,10)

——————————————-

Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!

(Buhârî, “Leyletü’l-Kadr”, 2)


BİR AYET BİR HADİS